Augimo ir plėtros dešimtmečiai

1965 m. kontoroje buvo 77 automobiliai: 67 sunkvežimiai ir 10 autobusų. Kontoroje dirbo 136 darbuotojai , iš jų: 81 vairuotojas, 14 konduktorių, 17 automobilių remontininkų. 1967 m. įmonė dirbo pilnu pajėgumu, buvo baigta statyti gamybinė bazė: sutvarkyta teritorija, pastatytas administracinis pastatas su automobilių kontroliniu punktu, garažas su automobilių techninio aptarnavimo ir remonto zona, sandėlio pastatas.

1972 m. autotransporto kontora pervadinta į autotransporto įmonę (ATĮ). Aštuntajame dešimtmetyje įmonė buvo viena geriausių Lietuvoje.Automobilių parkas aštuntajame ir devintajame dešimtmečiais siekė 150 automobilių, iš jų: krovininių buvo daugiau kaip 100, beveik 40 autobusų ir 5 lengvieji taksi automobiliai.

1989 m. Kaišiadoryse pastatyta nauja autobusų stotis, galinti per parą priimti 110 atvykstančių autobusų ir aptarnauti 2 tūkstančius keleivių.

Atskiras keleivių ir krovinių vežimas

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę prasidėjo šalie ūkio pertvarka. Įgyvendinus autotransporto įmonių restruktūrizavimo ir pertvarkymo koncepciją, Kaišiadorių autotransporto įmonė padalinta į Kaišiadorių valstybinį autobusų parkas ir Kaišiadorių autotransporto įmonę. Buvo padalintas ir turtas: automobiliai, teritorija, patalpos. Autobusai ir taksi buvo perduoti autobusų parkui.

1992 m. sausio 20 d. įregistruotas Kaišiadorių valstybinis autobusų parkas. 1995 m. Specialiosios paskirties UAB Kaišiadorių autobusų parkas, 2003 m. perregistruota į UAB Kaišiadorių autobusų parkas. 2009 m. gruodžio 31 d. įsteigta Savivaldybės įmonė ''Kaišiadorių paslaugos'', kuri perėmė visas pertvarkytas UAB Kaišiadorių autobusų parkas teises ir pareigas.

Savivaldybės įmonėje ''Kaišiadorių paslaugos'' dirba 81 darbuotojas. Įmonės veiklos tikslai viešosios paslaugos: vykdyti keleivių vežimą vietiniais (priemiestiniais) ir miesto maršrutais taip pat teikti bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros bei gatvių ir kitų viešųjų vietų paslaugas ir vykdyti kitą veiklą.

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr.V17 - 136 ,,Dėl tarifų dydžių už keleivių vežimą reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais nustatymo''/
            1.Nustatyti už keleivių vežimą**reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo dydį – 0,085 euro (be PVM) už vieną nuvažiuotą kilometrą.
2. Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais tarifų dydžius (be PVM):
2.1. vienkartinio važiavimo vienam keleiviui – 0,38 euro;
2.2. mėnesinio važiavimo vienam keleiviui – 11,74 euro;
2.3. mėnesinio važiavimo vienam moksleiviui – 2,34 euro.

Keleivių vežimas autobusais

reguliariais reisais  vietinio

(priemiestinio) susisiekimo maršrutais 

0,085 EUR (be PVM) už 1 Km.

0,093 EUR (su PVM) už 1 Km.

vienkartinis bilietas keleiviui 

 

 

0,38 EUR (be PVM)

0,41 EUR (su PVM)

 

nuolatinio mėnesinio bilietas keleiviui 

 

 

11,74 EUR (be PVM)

12,80 EUR (su PVM)

 

nuolatinio mėnesinio bilietas

moksleiviui

 

2,34 EUR (be PVM)

2,55 EUR (su PVM)

 

Dokumentai ir nuorodos