KELEIVIŲ DĖMESIUI !

SĮ “KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ 2019 m. vasario mėn. 18 d., 19 d.,20 d., 21d., 22 d. vietinio susisiekimo (priemiesčio ) maršrutais autobusų eismą ( mokinių atostogų metu) organizuoja taip:

2019 m. vasario mėn. 18 d. (pirmadienį) autobusai važiuoja vietinio susisiekimo ( priemiesčio) šiais maršrutais:

1. Kaišiadorys-Kalviai per Mičiūnus 6.10 val.; 13.20 val.

2. Kaišiadorys-Kaunas per Antakalnį 7.55 val.; 13.15 val.

3. Kaišiadorys-Kruonis 6.15 val.

4. Kaišiadorys-Liutonys II per Stasiūnus,Vladikiškes, Burbiškes 6.15 val.; 15.45 val. (važiuoja iki Mūro Strėvininkų)

5.Kaišiadorys-Melioratorių gyv.per Stasiūnus, Vladikiškes 9.45 val.; 13.15 val.

6.Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Ligoninę, Ščebnicą 6.25 val.; 7.23val.; 8.10 val.; 9.00 val.;

11.40 val.; 12.40 val.; 16.10 val.

7.Kaišiadorys-Mūro Strėvininkai per Ščebnicą 19.00 val.

8.Kaišiadorys-Neprėkšta 13.40 val.; 17.35 val.

9.Kaišiadorys-Neprėkšta per Lomenius 6.05 val. (neužvažiuoja į Lomenius)

10.Kaišiadorys-Padaliai per Žaslius 6.05 val. (važiuoja iki Stabintiškių)

11.Kaišiadorys-Paparčiai per Dainavą, Vareikonis 7.40 val.;14.25 val.

12.Kaišiadorys-Pakertai per Ligoninę, Ščebnicą 10.40 val.; 17.15 val.

13.Kaišiadorys-Romatas per Tauckūnus 6.00 val. (važiuoja iki Tauckūnų)

14.Kaišiadorys-Stabintiškės 10.00 val.

15.kaišiadorys-Stasiūnai 17.20 val.

16.Kaišiadorys-Tauckūnai 17.45 val.

17.Kaišiadorys-Užgirėlis 13.55 val. (važiuoja iki Kruonio)

18.Kaišiadorys-Zūbiškės per Žaslius 17.30 val. (važiuoja iki Stabintiškių)

2019m. vasario mėn. 19 d .(antradienį) autobusai važiuoja vietinio susisiekimo ( priemiesčio šiais maršrutais:

1. Kaišiadorys-Gegužinė per Stabintiškes 5.50 val.; 15.05 val.

2. Kaišiadorys-Juodiškės 9.00 val.; 14.50 val.

3. Kaišiadorys-Kruonis 6.15 val.

4. Kaišiadorys-Liutonys II per Stasiūnus,Vladikiškes, Burbiškes 6.15 val.; 15.45val.

5.Kaišiadorys-Lomeniai per Tauckūnus,Romatą 7.35 val.; 14.50 val. (neužvažiuoja į Romatą)

6.Kaišiadorys-Melioratorių gyv.per Stasiūnus, Vladikiškes 9.45 val.; 13.15 val.

7.Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Ligoninę, Ščebnicą 6.25 val.; 7.23val.; 8.10 val.; 9.00 val.;

11.40 val.; 12.40 val.; 16.10 val.

8.Kaišiadorys-Mūro Strėvininkai per Ščebnicą 19.00 val.

9.Kaišiadorys-Našlėnai per Kaugonis,Vareikonis,Paparčius 7.40 val.; 14.25 val.

10.Kaišiadorys-Nemaitonys 6.15 val. ir 15.50 val. ( neužvažiuoja į Kulukiškių k.)

11.Kaišiadorys-Neprėkšta 13.40 val.; 17.35 val.

12.Kaišiadorys-Neprėkšta per Lomenius 6.05 val. (neužvažiuoja į Lomenius)

13.Kaišiadorys-Padaliai per Žaslius 6.05 val. (važiuoja iki Stabintiškių)

14.Kaišiadorys-Pakertai per Ligoninę, Ščebnicą 10.40 val.; 17.15 val.

15.Kaišiadorys-Pravieniškės per Antakalnį, Dovainonis,Rumšiškes 7.05 val.

16.Kaišiadorys-Pravieniškės per Stoniavą,Dovainonis,Rumšiškes 14.15 val.

17.Kaišiadorys-Pypliai per Kalniškes 9.15 val.; 16.05 val.

18.Kaišiadorys-Rokiškės per Vilūnus 6.00 val. ; 14.40 val.

19.Kaišiadorys-Romatas per Tauckūnus 6.00 val. (važiuoja iki Tauckūnų)

20.Kaišiadorys-Stasiūnai 17.20 val.

21.Kaišiadorys-Tauckūnai 17.45 val.

22.Kaišiadorys-Zūbiškės per Žaslius 17.30 val.

23.Kaišiadorys-Žasliai 10.55 val.

2019 m. vasario mėn. 20 d. (trečiadienį) autobusai važiuoja vietinio susisiekimo (priemiesčio ) šiais maršrutais:

1. Kaišiadorys-Anglininkai 6.35 val.; 13.50 val.

2. Kaišiadorys-Gegužinė per Palomenę 11.10 val.; 15.00 val.

3. Kaišiadorys-Kalviai per Mičiūnus 6.10 val.; 13.20 val.

4. Kaišiadorys-Kaunas per Antakalnį 7.55 val.; 13.15 val.

5. Kaišiadorys-Liutonys per Stasiūnus, Vladikiškes, Burbiškes 6.15 val.; 15.45 val.

(važiuoja iki Mūro Strėvininkų)

6. Kaišiadorys-Livintai per Pašulius 6.30 val.; 16.05 val.

7. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Stasiūnus, Burbiškes 9.45 val.; 13.15 val.

8. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Ligoninę, Ščebnicą 6.25 val.; 7.23 val.; 8.10 val.; 9.00 val.;

11.40 val.; 12.40 val.; 16.10 val.

9.Kaišiadorys-Mūro Strėvininkai per Ščebnicą 19.00 val.

10.Kaišiadorys-Neprėkšta 17.35 val.

11.Kaišiadorys-Neprėkšta per Lomenius 6.05 val. (neužvažiuoja į Lomenius )

12.Kaišiadorys-Padaliai per Žaslius 6.05 val.; 10.00 val.; 15.40 val.

(važiuoja iki Padalių kalno)

13.Kaišiadorys-Paparčiai per Dainavą, Vareikonis 7.40 val.; 14.25 val.

14.Kaišiadorys-Pakertai per Ligoninę, Ščebnicą 10.40 val.; 17.15 val.

15.Kaišiadorys-Romatas per Tauckūnus 6.00 val. (važiuoja iki Tauckūnų)

16.Kaišiadorys-Stasiūnai 17.20 val.

17.Kaišiadorys-Tauckūnai 17.45 val.

18.Kaišiadorys-Užgirėlis 5.05 val.; 13.55 val.

19.Kaišiadorys-Zūbiškės per Žaslius 17.30 val.

2019 m. vasario mėn. 21. (ketvirtadienį) autobusai važiuoja vietinio susisiekimo (priemiesčio)

šiais maršrutais:

1. Kaišiadorys-Gegužinė per Stabintiškes 5.50 val. ; 15.05 val.

2. Kaišiadorys-Kruonis 6.15 val.

3. Kaišiadorys-Kudonys per Mūro Strėvininkus 9.00 val.

4. Kaišiadorys-Kudonys per Mūro Strėvininkus, Burbiškes 14.05 val.

5. Kaišiadorys-Liutonys II per Stasiūnus, Vladikiškes, Burbiškes 6.15 val.; 15.45 val.

6. Kaišiadorys-Lomeniai per Tauckūnus, Romatą 7.35 val.; 14.50 val.( neužvažiuoja į Romatą) 7. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Stasiūnus, Vladikiškes 9.45 val.; 13.15 val.

8. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Ligoninę, Ščebnicą 6.25 val.; 7.23 val.; 8.10 val.; 11.40 val.;

12.40 val.; 16.10 val.

9. Kaišiadorys-Mūro Strėvininkai per Ščebnicą 19.00 val.

10.Kaišiadorys-Nemaitonys 6.15 val.; 15.50 val.(neužvažiuoja į Kulukiškių k.)

11.Kaišiadorys-Neprėkšta 13.40 val.; 17.35 val.

12.Kaišiadorys-Neprėkšta per Lomenius 6.05 val. (neužvažiuoja į Lomenius)

13.Kaišiadorys-Padaliai per Žaslius 6.05 val. (važiuoja iki Stabintiškių)

14.Kaišiadorys-Paparčiai per Dainavą, Vareikonis 7.40 val.; 14.25 val.

15.Kaišiadorys-Pakertai per Ligoninę, Ščebnicą 10.40 val.; 17.15 val.

16.Kaišiadorys-Pravieniškės per Antakalnį, Dovainonis, Rumšiškes 7.05 val.

17.Kaišiadorys-Pravieniškės per Stoniavą, Dovainonis, Rumšiškes 14.15 val.

18.Kaišiadorys-Rokiškės per Vilūnus 6.00 val.; 14.40 val.

19.Kaišiadorys-Pypliai per Kalniškes 9.15 val.; 16.05 val.

20.Kaišiadorys-Romatas per Tauckūnus 6.00 val.(važiuoja iki Tauckūnų)

21.Kaišiadorys-Stasiūnai 17.20 val.

22.Kaišiadorys-Tauckūnai 17.45 val.

23.Kaišiadorys-Zūbiškės per Žaslius 17.30 val.

24.Kaišiadorys-Žasliai 10.55 val.

2019 m. vasario mėn.22 d. (penktadienį) autobusai važiuoja vietinio susisiekimo (priemiesčio)

šiais maršrutais:

1. Kaišiadorys-Kalviai per Mičiūnus 6.10 val.; 13.20 val.

2. Kaišiadorys-Kaunas per Antakalnį 7.55 val.; 13.15 val.

3. Kaišiadorys-Liutonys per Stasiūnus, Vladikiškes, Burbiškes 6.15 val.; 15.45 val.

4. Kaišiadorys-Livintai per Pašulius 6.30 val.; 16.05 val.

5. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. Stasiūnus,Vladikiškes 9.45 val.; 13.15 val.

6. Kaišiadorys-Melioratorių gyv. per Ligoninę, Ščebnicą 6.25 val,; 7.23val.; 8.10 val.; 9.00 val.;

11.40 val.; 12.40 val.; 16.10 val.

7. Kaišiadorys-Mūro Strėvininkai per Šebnicą 19.00 val.

8.Kaišiadorys-Neprėkšta 13.40 val.; 17.35 val.

9.Kaišiadorys-Neprėkšta per Lomenius 6.05 val. (neužvažiuoja į Lomenius)

10.Kaišiadorys-Padaliai per Žaslius 6.05 val.; 15.40 val.(važiuoja iki Padalių kalno)

11.Kaišiadorys-Paparčiai per Dainavą,Vareikonis 7.40 val.; 14.25 val.; 18.10 val.

12.Kaišiadorys-Pakertai per Ligoninę 10.40 val.; 17.15 val.

13.Kaišiadorys-Romatas per Tauckūnus 6.00 val. (važiuoja iki Tauckūnų)

14.Kaišiadorys-Stasiūnai 17.20

15.Kaišiadorys-Tauckūnai 17.45 val.

16.Kaišiadorys-Užgirėlis 5.05 val.; 13.55 val.

17.Kaišiadorys-Zūbiškės per Žaslius 17.30 val.

18.Kaišiadorys-Žasliai 10.55 val.

PASTABA: 2019 m. vasario mėn. 18 d., 19 d., 20 d., 21 d.; 22 d. miesto maršrutu Kaišiadorys-Sodų bendrija „Baltasis berželis“ - 7.03 val. ir 14.00 val. autobusas nevažiuoja.

Apie keleivių vežimo lengvatas

MIESTO MARŠRUTAI

Nr Maršrutas Išvykimo laikai
2 Autobusu st-Ligoninė-Geležinkelio st-Gudiena c-Ligoninė-Autobusų st  08:56 | 11:20 |14:13
4 Autobusų st- Ligoninė-Geležinkelio st.-Gudiena c -Ligoninė;   06:47 | 08:22 | 11:17 |14:53 |
6 Ligoninė-Geležinkelio st.-Gudiena c-Ligoninė-Autobusų st   07:15 | 10:30 |13:25 |
7 Ligoninė-Geležinkelio st. Gudiena c. 08:55 | 09:30 | 10:00 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 17:10 |
8 KAIŠIADORYS-SODŲ BENDRIJA ..BALTASIS BERŽELIS" 07:10 | 14:00 |
 16  KAIŠIADORYS- KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-SODŲ BENDRIJA „SODŽIUS“( Ežero g.; Vidurio g.;Kriauciškių ežeras)

12:30 
Nevažiuoja iki 2019 04 15

23

AUTOBUSŲ STOTIS-KĘSTUČIO   g.-SODŲ BENDRIJA „BALTASIS BERŽELIS“-KĘSTUČIO g.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-SODŲ BENDRIJA“SODŽIUS“(Ežero g.;Vidurio g.;Kriauciškių ežeras))- KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-KĘSTUČIO g.-AUTOBUSŲ STOTIS

7:55; 17:10

Nevažiuoja iki 2019 04 15

24 AUTOBUSŲ STOTIS-SODŲ BENDRIJA“BALTASIS BERŽELIS-
KĘSTUČIO G.-KAIŠIADORIŲ CIVILINĖS KAPINĖS-SODŲ BENDRIJA“SODŽIUS“(Ežero g.;Vidurio g.;Kriauciškių ežero)-LIGONINĖ-GELEŽINKELIO STOTIS-GUDIENA C.-LIGONINĖ-AUTOBUSŲ STOTIS

7:55; 16:51

Nevažiuoja iki 2019 04 15

PRIEMIESČIO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI

Nr Maršrutas Išvykimo laikai
1  KAIŠIADORYS-MELIORATORIŲ Gyv. per LIGONINĘ 3,4,5,6,7,8 REISAI 08:10 | 09:10 | 11:10 | 11:40| 12:40| 15:10|16:10| 
3 KAIŠIADORYS-MELIORATORIŲ Gyv. per STASIŪNUS, VLADIKIŠKES 09:45 | 13:15 |
5 KAIŠIADORYS-PAKERTAI per LIGONINĘ 10:40 | 17:15 |
10  KAIŠIADORYS-MELIORATORIŲ Gyv. per LIGONINĘ-KĘSTUČIO G. 08:10 |
11  KAIŠIADORYS - MELIORATORIŲ Gyv. - KAIŠIADORIŲ GELEŽINKELIO STOTIS 06:25 |
12  KAIŠIADORIŲ GELEŽINKELIO STOTIS- MELIORATORIŲ Gyv. - KAIŠIADORIŲ AUTOBUSŲ STOTIS 07:23 |
13  KĘSTUČIO G. STOTELĖ - MELIORATORIŲ Gyv. per LIGONINĘ-VLADIKIŠKĖS-STASIŪNAI-KAIŠIADORYS 09:15 |
51 KAIŠIADORYS - KAUNAS per ANTAKALNĮ, RUMŠIŠKES 07:55 | 13:15 |
52 KAIŠIADORYS - LIUTONYS III per STASIŪNUS, VLADIKIŠKES, BURBIŠKES 10:25 | 13:30 |
53 KAIŠIADORYS- BARTKŪNAI per Rumšiškes, Pravieniškes, Kertupį, Dovainionis 12:45 | 14:25 | 15:08
54  KAIŠIADORYS - NEPRĖKŠTA per LOMENIUS 06:05 |
55  KAIŠIADORYS - ROKIŠKĖS per VILŪNUS 06:00 | 14:40 |
56  KAIŠIADORYS - ROKIŠKĖS per MIČIŪNUS  09:35 | 13:20 |
 57  KAIŠIADORYS - NEPRĖKŠTA 08:00 | 10:15 | 13:40 | 16:10 | 17:35 |
58  KAIŠIADORYS - LOMENIAI per TAUCKŪNUS, ROMATĄ 07:35 | 14:50 |
59  KAIŠIADORYS - LIVINTAI per PAŠULIUS 06:30 | 16:05 |
60  KAIŠIADORYS - KALVIAI per MIČIŪNUS 06:10 | 13:20 |
65  KAIŠIADORYS-UŽGIRĖLIS 05:05 | 08:40 | 08:55 | 12:55 |13:55 |
66  KAIŠIADORYS-ANGLININKAI per MORKŪNUS 06:35 | 13:50 |
67  KAIŠIADORYS-NEMAITONYS per STASIŪNUS,ŽIEŽMARIUS, KULUKIŠKIŲ k, RINGAILIŲ k. 06:15 | 12:45 | 15:50 |
69  KAIŠIADORYS- PYPLIAI per KALNIŠKES 09:15 | 16:05 |
70  KAIŠIADORYS-PADALIAI per ŽASLIUS 06:05 | 10:00 | 10:55 | 15:40 |
71  KAIŠIADORYS- KUDONIŲ K per MŪRO STRĖVININKUS, LIUTONIS II 09:00 |
73  KAIŠIADORYS-PAPARČIAI per DAINAVĄ VAREIKONIS 07:40 | 09:40 | 14:25 | 16:05 | 18:10 |
76  KAIŠIADORYS-MŪRO STRĖVININKAI per LIGONINĘ, ŠČEBNICĄ 06:45 | 19:00 |
77  KAIŠIADORYS- NAŠLĖNAI per VAREIKONIŲ k, DAINAVĄ, KAUGONIS 07:40 | 14:25 |
78  KAIŠIADORYS- LIUTONYS II per MŪRO STRĖVININKUS, BURBIŠKES 14:05 |
79  KAIŠIADORYS-GEGUŽINĖ per STABINTIŠKES 05:50 |
80  KAIŠIADORYS- TAUCKŪNAI 15:25 | 17:45
81  KAIŠIADORYS - ANTAKALNIS 07:20 | 14:50 | 16:15 |
82  KAIŠIADORYS-ZŪBIŠKĖS per ŽASLIUS 17:30 |
83  KAIŠIADORYS - STASIŪNAI 14:20 | 17:20 |
85  KAIŠIADORYS - GEGUŽINĖ per PALOMENĘ 11:10 |15:00 |
86  KAIŠIADORYS - KRUONIS 06:15 | 13:55 |
87  KAIŠIADORYS - KUDONIŲ K per MŪRO STRĖVININKUS, BURBIŠKES, LIUTONIS II 14:05 |
88  KAIŠIADORYS - ŽASLIAI   10:55
89  KAIŠIADORYS - JUODIŠKĖS per ANTAKALNĮ 09:00 | 14:50 |
90  KAIŠIADORYS -TALPŪNAI. per ŽASLIUS, BUIVŪNUS 06:35 | 14:45 |
91  KAIŠIADORYS - ROMATAS per TAUCKŪNUS 06:00 |
93  KAIŠIADORYS - ZŪBIŠKĖS per KASČIUKIŠKES 15:05 |
94  KAIŠIADORYS - LIUTONYS II per STASIŪNUS, VLADIKISKES, BURBIŠKES 06:15 | 15:45 |
95  KAIŠIADORYS - PRAVIENIŠKĖS per RUMŠIŠKES, DOVAINONIS, STONIAVĄ, ŽIEŽMARIUS 14:15 |
96  KAIŠIADORYS - PRAVIENIŠKĖS per ANTAKALNĮ, DOVAINONIS, RUMŠIŠKES, STONIAVĄ 07:05 |
99

 KAIŠIADORYS - STABINTIŠKĖS per ŽĄSLIUS

10:00 |