Atliekų išvežimo grafikus galite pamatyti atsisiuntę žemiau esančius priedus.

PRIEDAI


2022 m. grafikai:

📌 2022 m. individualių valdų pakuotės atliekų konteinerių aptarnavimo grafikas (plastikas, popierius, metalinė pakuotė)

📌 2022 m. individualių valdų pakuotės atliekų konteinerių aptarnavimo grafikas (stiklas)

📌 2022 m. mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas

📌 2022 m. tekstilės atliekų surinkimo grafikas

📌 2022 m. didelių gabaritų (buities) atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikas

📌 2022 m. biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo iš kapinių grafikas

📌 2022 m. pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikas

📌 2022 m. sausio mėn. kolektyvinių pakuotės atliekų konteinerių aptarnavimo grafikas