SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims raštu (registruotu paštu) teikia pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Jei per 45 dienas nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos niekas neatvyksta sudaryti sutarties, nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys laikomi sudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal sutarties standartines sąlygas.

Kas yra standartinės sutarties sąlygos?

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos yra, kai nekilnojamojo turto objekto savininkui skaičiuojamas dvinaris atliekų surinkimo bei tvarkymo mokestis:
PVZ.:
1. pastovios dalies įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą (butas) – 1,65 Eur (su PVM) ir kintamoji dalis, kuri yra skaičiuojama už bendruosius konteinerius, t.y. 1,38 eur (su PVM) už vieną tame objekte registruotą gyventoją.
2. pastovios dalies įmoka už nekilnojamojo turto objekto vienetą (individuali valda) – 2,11 Eur (su PVM) ir kintamoji dalis, kuri yra skaičiuojama priklausomai nuo konteinerio talpos ir išvežimo dažnio.

Komunalinių paslaugų teikimo sutartys

2021 m. rugpjūčio 4 d. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovo įsakymu Nr. V-37 patvirtinti nauji standartinių sutarčių šablonai (naujus sutarčių šablonus galite atsisiųsti iš žemiau pateiktų priedų).

Pasirašydamas sutartį, paslaugų gavėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog joje nurodyti atliekų tvarkymo įkainiai Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu ar kitos sutarties sąlygos gali būti vienašališkai pakeistos SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ bet kuriuo metu ir be atskiro išankstinio įspėjimo ir kaip nurodyta sutarties 6.5 punkte.  Visi pasikeitimai įsigalioja, apie juos paskelbus SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ tinklalapyje www.kaisiadoriupaslaugos.lt ir Kaišiadorių rajono spaudoje. Apie atliekų įkainių ar kitus pasikeitimus taip pat gali būti pranešama kartu su pateikiamomis sąskaitomis arba sąskaitomis-pranešimais ar kitomis priemonėmis.

* PDF formato forma galima užpildyti kompiuteriu (rekomenduojame Mozilla Firefox naršyklę) arba atsispausdinus ranka.

PRIEDAI:


📌 2021-08-04 Individualių konteinerių naudotojams sutarties šablonas

📌 2021-08-04 Bendrųjų konteinerių naudotojams sutarties šablonas

📌 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-254 “Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”